ZALETY SYSTEMU

 

 

Firma Termwall wprowadza innowacyjne rozwiązania dla rynku budowlanego. Budownic­two pasywne jest nam bardzo bliskie, dlatego jesteśmy też Am­basadorem Budownictwa Pasywne­go. Rynek ścian zawsze stara się eliminować mostki termiczne, szukając nowych możliwości pod­niesienia energooszczędności ściany domu. Wkładki ekologiczno-termiczne idealnie wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju. Z te­go rozwiązania korzyści płyną dla wszystkich: producentów, inwesto­rów indywidualnych, firm budowla­nych oraz środowiska naturalnego. Nasze rozwiązanie pozwala nawet do 100 lat zagospodarować plastik z recy­klingu – usunąć go ze środowiska. Wielkość pustych otworów w bloczku w betonie komórkowym wynosi ok. 1%, a w bloczku silika­towym to aż ok. 5%. Wkładka ekologiczno-termiczna to system elastycz­nych rurek z plastiku, w 100% bę­dzie pochodziła z recyklingu, dlatego tak bardzo zyska na tym środowisko naturalne. Wkładki mogą być różnego rodza­ju: całe z rurek, z pełnym środkiem plastikowym lub wypełnione innym materiałem. W zależności od potrzeb rynku. Uchwyty i otwory w blocz­kach są różnej wielkości i mają róż­ne kształty, dlatego nasza wkładka jest taka wyjątkowa i uniwersalna. Wkład­ka ekologiczno-termiczna nie ingeru­je w cykl produkcji bloczków. Współczesne budownic­two dąży do jak największej nie­zależności energetycznej domu. Nasze rozwiązanie ma na ce­lu dodatkowe zabezpieczenie mu­rów przed utratą ciepła i to jest ten sam kierunek osiągnięcia wspól­nego celu. Jakim jest ogranicze­nie eksploatacji zasobów ziemi. Wkładka ekologiczno-termiczna została doceniona nagrodą przez Urban Lab Rzeszów we wrześniu 2022 roku. Dla­tego uważam, że to bardzo dobry kierunek działania. W naszej ocenie wkładka jest największą innowacją ekologiczną dla ścian, nieingerują­cą w ich produkcję.

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

 

 

Szybki montaż zaśpelki

...

ZDJĘCIE PRZENIKANIA TEMPERATUR WIDOK PUSZEK ELEKTRYCZNYCH

 

Doskonałym odzwierciedleniem tego jak przenika temperatura w murze z wkładkami Termwall pokazuje poniższe zdjęcie termowizyjne ściany (widok z góry) pokazujące rozkład temperatur przenikających przez badany mur z bloczków termicznych Betler odm. 400. Wynika z tego, że wkładki Termwall zdecydowanie zatrzymują ciepło po stronie wewnętrznej w pomieszczeniu z dodatnią temperaturą i jednocześnie chronią przed wnikaniem niskich temperatur z zewnętrz. Chociaż temperatury muru wewnątrz pomieszczenia są zbliżone to jednak miejsca umieszczenia wkładek dają nawet o 5,7oC wyższe parametry ciepła, co na całej ścianie jest odczuwalne.

 

......

...

 

ZALETY SYSTEMU:

  • Zamienia najsłabsze miejsca murów czyli spoiny pionowe na najcieplejsze elementy muru
  • Likwidacja mostków termicznych w połączeniach pustaków w ok. 40% muru
  • Dodatkowa ochrona spiony
  • Oszczędność zaprawy klejowej
  • Szybki montaż
...
...
...